Skorzystaj z outsourcingu usług IT

Skorzystaj z outsourcingu usług IT

Pojęcie „outsourcing” pochodzi z języka angielskiego i w ogólnym rozumieniu oznacza korzystanie z zewnętrznych źródeł. Jest to przekazywanie zadań i usług do realizacji innej firmie. Umowa, podpisywana pomiędzy firmą zlecającą i wykonującą, może być pełna lub selektywna, w zależności od tego czy firma wykonująca ma realizować usługi kompleksowo czy wyłącznie ich określone obszary.

Wykonawcę usług zawsze należy wybierać starannie – powinien być on prawdziwym specjalistą w swoim fachu.
Biorąc to pod uwagę, obsługa IT Warszawa to nic innego, niż po prostu objęcie opieką informatyczną danej firmy.1
W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić firmę, która nie posiada własnej strony internetowej i dostępu do Internetu. Obecnie jest to absolutna podstawa funkcjonowania prawie wszystkich biznesów. Większość właścicieli nie czuje się na siłach samodzielnie o to zadbać – nic dziwnego. Informatyka jest bowiem branżą, cechującą się nieustannym postępem i – co za tym idzie, koniecznością doszkalania się w coraz to nowszych technologiach. Zatrudnienie fachowców i stworzenie własnego działu IT firmy wiązałoby się z ogromnymi kosztami.
Znacznie bardziej opłacalne, szczególnie dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw, okazuje się zatrudnienie zewnętrznej firmy, specjalizującej się w rozwiązaniach informatycznych. Specjaliści będą sprawować pieczę nad witryną internetową firmy, monitorować na bieżąco serwerownię. Wykonają dla nas regularne audyty komputerów i sieci. Zapewnią bieżącą profilaktykę bezpieczeństwa, obejmującą aktualizacje, raporty i backupy.

2

Dokonają okresowych przeglądów i inwentaryzacji firmowego sprzętu oraz programów. Stworzą także internetową „chmurę”, gdzie przechowywane będą cenne informacje. Oprócz tego zapewnią bieżące wsparcie w przypadku pojawienia się niespodziewanych utrudnień czy awarii.